Duyurular

Basın Duyurusu (6)

30 Temmuz 2016 Cumartesi

Bazı basın yayın organlarında çıkan haberler nedeniyle bu basın duyurusunun yapılması gereği doğmuştur.

15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe teşebbüsünden sonra Başkanlığımızca kadroları diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan toplam on üç (13) raportörün görevlerine 18 Temmuz 2016 tarihinde son verilerek kurumlarına iade edilmişlerdir. Bu raportörlerden sekizi (8) hakkında açığa alma ve gözaltı kararı olduğu öğrenilmiştir.

29 Temmuz 2016 tarihinde ise Başkanlığımızca 22.7.2016 tarihli 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname’nin 4. maddesi çerçevesinde bir (1) kadrolu raportör, yedi (7) kadrolu raportör yardımcısı ve elli altı (56) personelin nihai değerlendirme yapılıncaya kadar görevden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir.

Ayrıca Başkanlığın yakın koruma ekibi içerisinde gözaltında olan kimse bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı