Duyurular

Basın Açıklaması (2)

11 Mart 2015 Çarşamba

Bugün bazı basın-yayın organlarında “AYM’den İki Fahiş Hata” başlıklı bir haber yayınlanmıştır. Söz konusu haberle ilgili aşağıdaki hususlarda kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur:

Haberdeki iddiaların ilki, 2014/18803 sayılı bireysel başvurunun “kişi yönünden yetkisizlik” nedeniyle oyçokluğuyla kabul edilemez bulunmasına rağmen oyların hatalı sayıldığı ve başvurunun yediye karşı dokuz oyla kabul edilebilir bulunması gerektiği yönündedir. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki;

Habere konu bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından 10 Aralık 2014 tarihinde; "kişi yönünden yetkisizlik" nedeniyle oyçokluğu ile kabul edilemez bulunmuştur.

Söz konusu başvuruyla ilgili Mahkememiz kayıtlarında bulunan oylama çizelgesinden açıkça tespit edildiği üzere, başvurucuların bir kısmı yönünden Mahkememizin dokuz üyesi, geriye kalan başvurucular yönünden ise on üyesi başvurunun kabul edilemez olduğu yönünde oy kullanmışlardır. Bilindiği üzere bireysel başvuruda kabul edilemezlik kararı farklı gerekçelere dayanabilmektedir. Nitekim habere konu kararda, kabul edilemezlik yönündeki karara katılan iki Sayın Üyemiz bu sonuca çoğunluğun “kişi yönünden yetkisizlik” gerekçesinden farklı gerekçeyle katılmışlardır.

“Farklı Gerekçe”, karar sonucuna katılmakla birlikte bu sonuca ulaşılırken değişik bir gerekçeden hareket edildiğine işaret eder. Bu nedenle Mahkememizin ilgili kararında “Farklı Gerekçe” başlığı altında yapılan açıklamaların herhangi bir şekilde “Karşıoy” olarak nitelendirilmesi mümkün değildir. Nitekim Sayın Üyelerimizin kaleme aldıkları “Farklı Gerekçe”de de çoğunluğun ulaştığı kabul edilemezlik sonucuna farklı gerekçeyle katıldıkları anlaşılmaktadır. Diğer yandan, Mahkememizdeki başvurular müzakere edilip karara bağlandıktan sonra Sayın Üyelerimizin “Farklı Gerekçe” başlığı altında kaleme aldıkları görüşlerin içerikleri tamamen kendi takdirlerinde olup Mahkememizin bu sürece herhangi bir müdahalesi söz konusu olamaz.

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, anılan başvurunun, Anayasa Mahkemesi üyelerinin oyçokluğuyla kabul edilebilir bulunması gerektiği yönündeki iddia gerçekle örtüşmemektedir.

Haberde yer alan ikinci iddia ise başvuruculardan birinin isim benzerliği nedeniyle görevine ilişkin nitelendirmede hata yapıldığıdır. Kararda bu iddia açısından maddi bir hatanın bulunduğu görülmekle birlikte başvurucunun görevinin karar sonucuna bir etkisi bulunmamaktadır. Zira Genel Kurulu oluşturan üyelerimizin çoğunluğu, başvurunun tüm başvurucular yönünden kabul edilemez olduğuna karar vermiştir. Karar sonucuna etkili olmayan bu türden maddi hataların Mahkememizce her zaman tashihi mümkün bulunmaktadır. Nitekim Mahkememizin 10 Aralık 2014 tarihli kararındaki bu hususa ilişkin maddi hata, yapılan başvuru üzerine ek kararla düzeltilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 11 Mart 2015

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı