Duyurular

Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği\'nin Endonezya’da Düzenlenen 3. Kongresi Sonrası İmzalanan Bali Deklarasyonu ve Türkiye’deki Darbe Teşebbüsüne İlişkin Ortak Bildiri

17 Ağustos 2016 Çarşamba

Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü ARSLAN’ın da katıldığı Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği’nin (AAMB) “Vatandaşların Anayasal Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi” konulu 3. Kongresi 9-12 Ağustos 2016 tarihlerinde Endonezya’nın Bali adasında yapılmıştır.

Söz konusu Kongre sonrasında Bali Deklarasyonu imzalanmış, Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Zühtü ARSLAN ve Türk Delegasyonunun girişimi sonucu, anılan deklarasyonda, hukukun üstünlüğünü ve demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelen her türlü anayasa dışı ve demokrasi dışı girişimin reddedildiği vurgulanmış ayrıca ülkemizdeki darbe teşebbüsünü kınayan ortak bir bildiri hazırlanmıştır.

Ortak Bildiride; AAMB üyelerinin Türk halkı ve hükümeti ile dayanışma içinde oldukları, demokratik yollarla seçilmiş hükümetin ve devlet kurumlarının anayasal hakları güçlü biçimde koruyacağına ve anayasa dışı ihlalleri önleyeceğine ilişkin inançlarının tam olduğu, Türkiye’de yakın zamanda gerçekleşene benzer şekilde herhangi bir ülkede anayasal düzeni ortadan kaldırmayı amaçlayan her türlü anayasa dışı girişimi reddettikleri, Türkiye’de demokratik kurallara ve anayasal düzene saygı gösterilmesine yönelik tüm çabaları destekledikleri ve Türkiye’nin acılarını paylaştıkları ifade edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı