Duyurular

Anayasa Mahkemesi İle İlgili Haber Hakkında Basın Açıklaması

05 Kasım 2019 Salı

Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Anayasa Mahkemesinin sosyal güvenlik primi ödemeleri ve temsil giderleriyle ilgili haber dolayısıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

  1. Bilindiği üzere 2018 yılında taşeron işçiler Devlet kadrolarına geçirilmiştir. Kadroya alınan işçilerin bildirimlerinin sisteme giriş işlemi esnasında bazı teknik nedenler ve geçiş dönemine özgü belirsizlikler sebebiyle habere konu 4.566 TL’lik bir gecikme cezası uygulanmıştır. Yeni bir sistemin kullanılıyor olmasından kaynaklanan belirsizlik ve gecikme cezası uygulaması o dönem için diğer bazı kamu kurumları yönünden de geçerli olup Anayasa Mahkemesine has bir durum değildir. Bu istisnai durum dışında sigorta primi ödemelerinde Anayasa Mahkemesi gereken hassasiyeti göstermektedir.

  2. Temsil ve tanıtım giderleri; temsil, ağırlama, tören, tanıtma ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak yapılacak her türlü mal ve hizmet alımına ilişkin ödemeler içindir. Haberde belirtilen 2018 yılı temsil ve tanıtım giderlerinin çok önemli bir kısmı uluslararası toplantılara ayrılmıştır. Bu kapsamda; 20 ülke Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin iştirakiyle 25 Nisan’da Kuruluş günü kutlamaları yapılmıştır. Bunun yanı sıra 18 ülke temsilcisinin katılımıyla Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği (AAMB) bünyesinde 17-22 Eylül tarihleri arasında uluslararası Yaz Okulu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla 14-16 Aralık tarihleri arasında toplam 48 ülke ve kuruluştan Anayasa Mahkemesi başkan ve üyelerinin iştirakiyle İstanbul’da uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. 2018 yılı içerisinde yukarıda sözü edilen toplantılar dışında da birçok ülkenin Anayasa Mahkemesi temsilcisi misafir edilmiştir. Uluslararası ölçekte geniş bir katılımla çok sayıda Anayasa Mahkemesi mensubunun misafir edildiği söz konusu etkinliklerin ülkemizin ve Mahkemenin uluslararası alanda tanıtımına büyük katkı sağladığı açıktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anayasa Mahkemesi Genel Sekreterliği