Duyurular

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Seçimi - 2015

19 Ekim 2015 Pazartesi

7.11.1982 günlü, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. ve 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddeleri uyarınca 19 Ekim 2015 tarihinde yapılan seçimlerde Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Üye Sayın Prof. Dr. Engin YILDIRIM seçilmiştir.