Duyurular

24 Ocak 2019 Perşembe Günü Saat 10.00’da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi

23 Ocak 2019 Çarşamba

7.11.1982 günlü, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. ve 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddeleri uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkan Seçimi yapılacaktır.