Duyurular

1982 Anayasası, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün İngilizce Çevirileri

16 Ocak 2015 Cuma

Anayasa Mahkemesine 12 Eylül 2010 tarihli halkoylaması ile kabul edilen anayasa değişikliğine dair kanun ile tanınan bireysel başvuruları karara bağlama yetkisi, 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren başvuruların alınmaya başlanması ve verilen kararlar Anayasa Mahkemesinin Türkiye’de hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasiyi destekleme konusundaki başarılı çalışmalarını uluslararası alanda daha görünür kılmış ve ona ilgiyi arttırmıştır. Mahkemenin bireysel başvuru konusunda kısa dönemdeki başarılı geçmişi, yabancı gözlemcilerin onu daha iyi tanımak arzusu oluşturmuş ve Mahkemeyi konu alan uluslararası toplantılar düzenlenmiş, Mahkeme temsilcileri uluslararası alanda kendi uygulamalarını tanıtmaya davet edilmiştir.

Bu çerçevede Anayasa Mahkemesi kararlarının yanı sıra onunla ilgili mevzuatın İngilizceye çevrilerek bilinebilirliğinin sağlanması ihtiyacı daha da hissedilmiştir. Bu amaçla, ilk olarak Mahkemenin emsal teşkil eden kararlarının İngilizce çevirileri yayınlanmaya başlamıştır. Aynı şekilde, TBMM tarafından yayınlanan 1982 Anayasasının İngilizce versiyonuna ek olarak, gayrı resmi çevirileri Mahkeme tarafından yaptırılan 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün İngilizce versiyonları da Mahkememizin resmi internet sayfasından kamuoyunun istifadesine sunulmuştur.