Duyurular

19 Ekim 2015 Pazartesi Günü Saat 14.00’de Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi

12 Ekim 2015 Pazartesi

7.11.1982 günlü, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 146. ve 30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. maddeleri uyarınca yapılacak Anayasa Mahkemesi Başkanvekili seçimi.