Duyurular

10 Nisan 2015 Cuma Günü Saat 10:00\'da Yapılacak Mahkeme Toplantısı Gündemi

08 Nisan 2015 Çarşamba

30.3.2011 günlü, 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 12. ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 8. maddeleri uyarınca yapılacak Anayasa Mahkemesi Başkanvekili ile Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanvekili seçimi.