yazdır

10/12/1970 tarihinde Trabzon’un Çaykara ilçesinde doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve liseyi Çaykara’da okumuştur. 1994 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalında yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. 1995 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2005 yılında hukuk doçenti unvanını almıştır. 2010 yılında profesörlüğe yükseltilmiştir. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesinde anayasa hukuku, idare hukuku ve insan hakları alanlarında dersler vermiştir.

2010 ile 2012 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekanlığı görevinde bulunmuştur. 2012 ile 2016 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi rektör yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2015 ile 2016 yılları arasında ise Hukuk Fakültesi dekanlığı görevini vekâleten yürütmüştür.

Anayasa hukuku, insan hakları ve devlet doktrinleri alanlarında çalışan Hakyemez’in Militan Demokrasi Anlayışı ve 1982 Anayasası, Mutlak Monarşilerden Günümüze Egemenlik Kavramı ve Anayasa Mahkemesinin Yargısal Aktivizmi ve İnsan Hakları Anlayışı adlı kitapları; ulusal ve uluslararası alanda yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır. Ayrıca yeni Anayasa ile ilgili birtakım raporların hazırlanmasına katkı sağlayan Hakyemez’in ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş birçok bildirisi bulunmaktadır.

2011 Milletvekili Genel Seçimleri sonrasında TBMM Başkanı’nın girişimi ile başlatılan yeni Anayasa yapım sürecinde oluşturulan TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonunda “akademik danışman” olarak görev yapmıştır.

2012 ile 2016 yılları arasında Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu üyeliği, 2012 ile 2015 yılları arasında ise Türkiye İnsan Hakları Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Yükseköğretim Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 25/8/2016 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 20/9/2016 tarihinde göreve başlamıştır.

İngilizce bilen Yusuf Şevki Hakyemez, evli ve üç çocuk babasıdır.