yazdır

1932 yılında Tokat’ın Niksar ilçesinde doğmuş, 1956 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1956 yılında stajyer olarak katıldığı Ankara Barosunda değişik görevlerde bulunduktan sonra 1965-1966 yılları arasında genel sekreterlik, 1972-1974 yılları arasında başkanlık yapmış; on üç yıl ortaokul öğretmeni ve yüksekokul öğretim görevlisi olarak ders vermiştir.

16.01.1979 tarihinde Cumhuriyet Senatosunca Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilinceye değin avukatlık çalışmalarını bağımsız biçimde sürdürmüştür. Türkiye Barolar Birliğinin kuruluş çalışmalarına katılan Özden, Türk Hukukçular Birliği kurucu genel başkanlığı görevini yürütmüştür.

02.03.1988 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkan-vekilliğine, 08.05.1991tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına birinci kez, 25.05.1995 tarihinde de ikinci kez seçilmiştir. 01.01.1998 tarihinde emekli olmuştur.