yazdır

1906 yılında İstanbul’da doğmuş, İstanbul Darülfünun Hukuk Şubesini bitirmiştir. 1927 yılında İstanbul Defterdarlığı tahakkuk tebliğ memuru olarak kamu görevine başlayan Aytan, Maliye Bakanlığına bağlı çeşitli birimlerde çalıştıktan sonra 1935 yılında Trabzon Defterdarlığı, 1937 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü şube müdürlüğü, 1935 yılında Ziraat Bakanlığı ikinci sınıf müfettişliği, 1943 yılında Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Zirai Ekonomi Şubesi müdürlüğü, 1945 yılında Merkezde başmüşavirlik ve aynı yıl Toprak İşleri Genel Müdürlüğü başmüşavirliği, 1947 yılında Merkezde mütehassıslık, 1948 yılında Teftiş Heyeti Reisliğinde başmüfettişlik, 1950 yılında Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü başmüfettişliği, 1951 yılında Toprak ve İskân İşleri genel müdürlüğü ve aynı yıl Türkiye Zirai Donatım Kurumu genel müdürlüğü ve daha sonra Tarım Bakanlığı Teftiş Heyeti reisliği görevlerinde bulunduktan sonra 1952 yılında TBMM tarafından Danıştay üyeliğine seçilmiştir.

22.09.1960 tarihinde Danıştay Üçüncü Daire başkanlığına, 16.06.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilen Aytan, 22.05.1965 tarihinde emekliye ayrılmış ve 23.05.1971 tarihinde vefat etmiştir.