yazdır

1900 yılında İstanbul’da doğmuş, 1928 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Orhangazi savcılığına atanarak devlet hizmetine başlamıştır. Daha sonra sırasıyla Sivas Adli İhtisas Mahkemesi müstantikliği, İstanbul savcı yardımcılığı, Ankara savcı başyardımcılığı, Ankara ve Üsküdar asliye ceza hâkimliği görevlerinde bulunan Köseoğlu, 1951 yılında Yargıtay üyeliğine; 1954 yılında da Yargıtay ikinci başkanlığına atanmıştır.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 14.09.1964 tarihli toplantısında Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilen Köseoğlu, 19.01.1966’ tarihinde emekliye ayrılmıştır.

“Cumhuriyet Kanunları Umumi ve Hususi Fihristi”, “Hasiyeti Ceza Muhakemeleri Usûlü Kanunu ve Tatbikatı”, “Hasiyeti Askerî Ceza ve Muhakeme Usûlü Kanunu”, “Hususi Kanun ve Nizamlardaki Ceza Hükümleri”, “Haşiyeli Türk Ceza Kanunu” isimli yayınları bulunan Köseoğlu, 18.11.1981 tarihinde vefat etmiştir.