yazdır

1898 yılında Karacabey’de doğmuştur. İstanbul Darülhilâfe Medresesini bitirdikten sonra Adliye Vekâleti Sicil Dairesi Kütabetinde Seriye Vekâleti Tedrisat Müdüriyeti umum başkâtipliğinde ve mümeyyizliğinde, Diyanet İşleri muamelat mümeyyizliğinde, Diyanet İşleri memurin müdürlüğü görevinde bulunmuş, bu arada Ankara Hukuk Fakültesini 1928 yılında bitirerek Şûra-yı Devlet (Danıştay) 3. sınıf muavinliğe (yardımcılığa) getirilmiştir.

Gerçeker, sırasıyla başyardımcılık ve kanun sözcülüğü yaptıktan sonra 17.02.1947 tarihinde üyeliğe seçilmiş, Divan-ı Âli üyeliği yapmış, 06.06.1952 tarihinde TBMM tarafından Danıştay 9. Daire başkanlığına seçilmiştir. Bundan sonra Danıştay 7. Daire başkanlığında bulunmuş, Millî Birlik Komitesince Yüksek Adalet Divanı asıl üyeliğine seçilmişse de hastalığı nedeniyle göreve başlayamamıştır. Danıştay 2. Daire ve Danıştay Başkanlığı vekillikleri görevini yürüten Gerçeker, 1952 yılından sonra Yüksek Seçim Kurulunda görev yapmış, 24.05.1962 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiştir.

22.06.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesinin ilk başkanvekili unvanını alan Gerçeker 13.07.1963 tarihinde emekli olmuş, ardından 13.10.1964 tarihinde Diyanet İşleri başkanı olarak atanmış, bu görevine 16.12.1965 tarihine kadar devam etmiş; 28.01.1982 tarihinde vefat etmiştir.