yazdır

1899 yılında İstanbul’da doğmuştur. Darülfünun Hukuk Şubesinden (İstanbul Hukuk Fakültesi) 1924’te mezun olmuştur. 1924 yılında Kocaeli Asliye Mahkemesinde hâkimlik görevine başlayan Arsan, çeşitli il ve ilçelerde hâkimlik ve savcılık görevlerinde bulunduktan sonra 16.09.1946 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmiş 07.08.1950 tarihinde de Yargıtay İkinci başkanlığına atanmıştır.

24.05.1962 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilen Arsan, 22.06.1962 tarihinde Anayasa Mahkemesinin ilk başkanı olmuştur. 13.07.1964 tarihinde emekliye ayrılan Arsan, 29.05.1970 tarihinde vefat etmiştir.