yazdır

1913 yılında Birecik’te doğmuş, 1935 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde kamu hizmetine başlamıştır. 1942 yılında Lozan Üniversitesinden hukuk lisans diploması alan Çopuroğlu daha sonra Millî Eğitim Bakanlığı hukuk müşavirliği görevinde bulunmuş ve 1950-1970 yılları arasında Maliye Bakanlığı merkez müşavir avukatlığı ve merkez muhakemat müdürlüğü yaptıktan sonra 1970 yılında Anayasa Mahkemesince Danıştay üyeliğine seçilmiştir.

02.04.1975 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilen, 13.07.1978 tarihinde emekliye ayrılan Çopuroğlu, 22.01.2001 tarihinde vefat etmiştir.