yazdır

22/12/1955 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. 30/8/1976 tarihinde Kara Harp Okulunu bitirmiş ve subay olarak atanmıştır. 1981 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezuniyetini takiben askerî hâkim sınıfına geçirilmiş, muhtelif askerî mahkemelerde hâkimlik ve askerî savcılık görevlerinde bulunduktan sonra Askerî Yüksek İdare Mahkemesi savcısı olarak görev yapmaktayken 1995 yılında Askerî Yüksek İdare Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir. 1995 ile 2002 yılları arasında Birinci Daire üyeliği, 2002-2004 yılları arasında da bu Mahkemenin genel sekreterliği görevlerinde bulunmuştur. 2000 ile 2003 yılları arasında Uyuşmazlık Mahkemesi Hukuk Bölümü asıl üyeliği yapmış; 21/6/2004 tarihinde Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine, 22/3/2012 tarihinde de Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığına seçilmiştir. 21/3/2016 tarihinde bu görevi sona ermiş olup üye olarak görevine devam etmektedir. 23/12/2020 tarihinde emekli olmuştur.

Kamu hukuku alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır.

Evli ve bir çocuk babasıdır.