yazdır

1923 yılında Kayseri’de doğmuş, 1946 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1947-1948 yılları arasında askerlik hizmetini 15. Kolordu’da (İstanbul) askerî hâkim olarak tamamlayan Metin, Senirkent (Isparta) ve Mahmudiye’de (Eskişehir) hâkimlik görevlerinde bulunduktan sonra 1962 yılında geçici raportör olarak Anayasa Mahkemesine atanmıştır.

1970 yılında Danıştay üyeliğine seçilen Metin, Danıştay üyesi olarak çalıştığı süre içinde, 1977-1980 yılları arasında bir dönem Yüksek Seçim Kurulu üyeliğinde bulunmuş; 10.07.1981 tarihinde Millî Güvenlik Konseyince Millet Meclisi kontenjanından Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine, 06.09.1987 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığına seçilmiş, 15.04.1988 tarihinde emekli olmuş ve 26.11.2014 tarihinde vefat etmiştir.