yazdır

1908 yılında Kayseri’nin Talas bucağında doğmuştur. 1929 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Ankara maiyet memuru olarak devlet görevine başlamış; değişik il ve ilçelerde maiyet memurluğu, kaymakamlık, emniyet müdürlüğü yaptıktan sonra 1945 yılında Kayseri Belediye başkanlığına, 1946 yılında İstanbul Belediye başkan yardımcılığına atanmıştır.

1949 yılında Malatya valiliğine getirilmiş, 1950 yılında ise İçişleri Bakanlığı Nüfus İşleri genel Müdürü olarak atanmıştır. Daha sonra Bakanlık emrine alınmış ve Danıştayca bu konudaki işlemin iptali üzerine önce İçişleri Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı müşavirliğine daha sonra Bakanlık hukuk müşavirliğine atanmıştır. 05.05.1955 tarihinde resen emekliye sevk edilen Koçak, daha sonra Balıkesir valiliğine atanmış, 05.08.1960 tarihinde yeniden emekli olmuş ve 20.9.1960 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilmiştir.

8.03.1965 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilen Koçak, 19.01.1974’te emekliye ayrılmış ve 14.06.1991 tarihinde vefat etmiştir.