yazdır

1910 yılında Konya’da doğmuştur. 1935 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Ankara’da stajyer hâkim olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde savcılık, hâkimlik, Yargıtayda raportörlük görevlerinde bulunmuş, 1956 yılında Yargıtay üyeliğine atanmıştır.

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 29.09.1969 tarihinde Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilen Arıç, 19.03.1975 tarihinde emekliye ayrılmış ve 26.08.1991 tarihinde vefat etmiştir.