yazdır

5 Mart 1945 tarihinde Isparta Eğirdir’de doğmuştur. İlköğrenimini İstanbul Saraçhanebaşı İlkokulunda, ortaöğrenimini Vefa Lisesinde, yükseköğrenimini AÜ SBF’de tamamlamıştır. 6/7/1966 tarihinde başladığı İçişleri Bakanlığı İstanbul maiyet memurluğundan 21/4/1967 tarihinde ayrılarak MEB hesabına doktora yapmak üzere Fransa’ya gitmiştir. Rennes Üniversitesinde 16/1/1971’de yönetim bilimleri dalında ihtisas doktorasını (Kamu Personelinin Verimliliğinin İyileştirilmesi) bitirerek yurda dönmüştür. Kısa bir müddet MEB Yükseköğrenim Genel Müdürlüğünde uzman olarak çalışmıştır. 30/11/1971tarihinde Erzurum AÜ İşletme Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde kariyere intisap etmiştir.

1978 Haziran’ında Sakarya DMM Akademisi İşletme Mühendisliği Bölümüne, 1981 Eylül’ünde Kocaeli DMM Akademisi Endüstri Mühendisliği Bölümüne, 1985 Eylül’ünde de MÜ İİBF Kamu Yönetimi Bölümü, Yönetim Bilimleri Anabilim Dalına geçmiştir.

30/12/1976 tarihinde Doçent (Doğuda Hizmet Gören Mülkî İdâre Amirleri), 23/7/1983 tarihinde profesör (Katılmalı Yönetim) olmuştur. Üniversite Sanayi Kamu Kuruluşları İş birliği çerçevesinde DPT, Devlet Bakanlığı ve çeşitli kamu kurumları ile ilgili birçok proje çalışması ve hizmet içi eğitim programını yürütmüş, bazı belediyelerde ve KİT’lerde reorganizasyon faaliyetlerine katılmış, DPT Mahallî İdareler ve Spor Yönetimi Özel İhtisas Komisyonları ile Spor Şûrası üyeliklerinde bulunmuştur. 150 civarında yüksek lisans, doktora yardımcı doçentlik, doçentlik, profesörlük imtihanında jüri üyeliği yapmış; 13 doktora, 22 yüksek lisans tezi yönetmiştir. Kamu Yönetimi, Personel Yönetimi, Yönetim ve Organizasyon, Spor Yönetimi,  İdare Hukuku, Mahallî İdareler, Ergonomi derslerini üstlenmiş; bu sahalarda 6 kitabı, 120’nin üzerinde makalesi yayımlanmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu ile merkezi İstanbul’da bulunan Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı beraberliğinde 1/11/1992 tarihinde Bakü’de açılan Türk Dünyası İşletme Fakültesi dekanlığı görevini üstlenmiştir. Bu işi yürütmekte iken Yüksek Öğretim Kurulu’nu temsilen Cumhurbaşkanı tarafından seçildiği Anayasa Mahkemesi üyeliği görevine 16/3/1993tarihinde başlamıştır. 5/3/2010 tarihinde emekliye ayrılmıştır.