yazdır

3/11/1953’te Ankara’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamlamıştır. 1974’te Ankara Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

1975’te Ankara Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak bir süre çalıştıktan ve askerlik görevini ifa ettikten sonra 1977’de Dışişleri Bakanlığında çalışmaya başlamıştır.

Türkiye’nin Tokyo, Lefkoşa (KKTC) Büyükelçiliklerinde ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ile NATO Daimî Temsilciliklerinde kâtip, başkâtip, müsteşar ve daimî temsilci yazmanı olarak çeşitli dış görevlerde; AGİT daire başkanı, Birleşmiş Milletler İşleri genel müdür yardımcısı olarak merkezî görevlerde bulunduktan sonra Kasım 2002’de T.C. Bağdat Büyükelçisi, Kasım 2004’te de T.C. Helsinki Büyükelçisi olmuştur.

Helsinki Büyükelçisi iken Temmuz 2005’te Sayın Cumhurbaşkanı tarafından üst düzey yönetici kontenjanından Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiştir. 23/10/2007 ile 23/10/2011 tarihleri arasında Anayasa Mahkemesi başkanvekilliği görevinde bulunmuştur. 3/11/2018 tarihinde emekli olmuştur. 

İngilizce bilen Osman Alifeyyaz Paksüt evli ve iki çocuk babasıdır.