yazdır

1902 yılında İstanbul’da doğmuş, 1923 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. 1928 yılında Sürmene savcılığına atanarak kamu hizmetine başlayan Akadlı, Ankara’da değişik mahkemelerde hâkimlik ve başkanlık yapmıştır. 1946 yılında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri genel müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 14.6.1950 tarihinde Yargıtay üyeliğine, 08.03.1958 tarihinde ise Yargıtay ikinci başkanlığına atanmış, 17.12.1960 - 25.10.1961 tarihleri arasında 1961 Anayasası’nı hazırlamakla görevli Kurucu Meclis üyeliği görevini yürütmüştür.

24.05.1962 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Akadlı, 02.12.1963 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine, 07.10.1964 tarihinde ise Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmiştir. Bu görevi yürütmekte iken Cumhurbaşkanı’nca Cumhuriyet Senatosu üyeliğine seçilen Akadlı, kendi isteğiyle 08.07.1966 tarihinde emekliye ayrılmış ve 31.05.1988 tarihinde vefat etmiştir.