yazdır

1919 yılında İçel’in Gülnar ilçesinde doğmuş, Bursa Askerî Lisesini bitirdikten sonra Millî Savunma Bakanlığı hesabına askerî hâkim yetiştirilmek üzere kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1941 yılında mezun olmuştur. Daha sonra Yedek Subay Okulunu ve hâkimlik stajını tamamlayıp X. Kolordu Askerî Mahkemesi hâkimliğine atanmıştır.

M.S.B. Müsteşarlık Askerî Mahkemesi hâkimliği, Kara Harp Okulu anayasa ve idare hukuku öğretmenliği, Harp Akademileri Askerî Mahkemesi hâkimliği, 6. ve 12. Tümenlerin Baş hâkimliklerinde bulunduktan sonra Askerî Yargıtay genel sekreterliği görevine getirilmiştir.

23.09.1960 tarihinde Askerî Yargıtay üyeliğine seçilen Saçlıoğlu, Yüksek Adalet Divanında da üyelik yapmıştır. Askerî Yargıtayda daire başkanlığı, ikinci başkanlık ve başsavcılık yaptıktan sonra 12.09.1977 tarihinde emekli olmuştur. Emekliliğinden kısa bir süre sonra Türk Hukuk Kurumu tarafından “yılın hukukçusu” seçilmiştir.

21.08.1978 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilen Saçlıoğlu, 01.07.1984 tarihinde emekli olmuş; 11.08.2006 tarihinde vefat etmiştir.