yazdır

1938 yılında Sungurlu’da doğmuştur. 1961 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Ankara hâkim adayı olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde savcılık, hâkimlik, Yargıtay tetkik hâkimliği ve adalet müfettişliği görevlerinde bulunduktan sonra 15.08.1991 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmiştir.

21.09.2000 tarihinde Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilen Aygün, 01.07.2003 tarihinde emekli olmuştur.