yazdır

1913 yılında Selanik’te doğmuştur. 1939 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Samsun’da stajyer hâkim olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde hâkim ve savcılık, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünde müdür yardımcılığı ve şube müdürlüğü, Yargıtay raportörlüğü, Ankara hâkimliği ve Yargıtay üye yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 15.08.1960 tarihinde Danıştay üyeliğine atanmıştır.

Danıştay Genel Kurulunca 07.10.1968 tarihinde Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilmiştir. Karaoğlu, bu görevi sürdürmekte iken 23.03.1973 tarihinde vefat etmiştir.