yazdır

1915 yılında Elazığ’ın Hozat ilçesinde doğmuş 1937 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Lozan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 1939 yılında lisans eğitimini tamamlayarak 1940 yılında doktora unvanı almıştır.

1941 yılında İstanbul’da stajyer hâkimliğe başlayan Tüzemen, askerlik görevi sonrası İstanbul hâkim muavinliği ve İstanbul hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 1952 yılında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri genel müdürlüğüne atanan Tüzemen, 1953 yılında Yargıtay üyeliğine, 1954 yılında Uyuşmazlık Mahkemesi yedek üyeliğine ve 1956 yılında Tabib Odaları Yüksek Haysiyet Divanı temsilciliğine, 1957 yılında ise Uyuşmazlık Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiştir. 1959 yılında Yargıtay ikinci başkanlığına tayin edilen Tüzemen, 1960 yılında yeniden Uyuşmazlık Mahkemesi üyeliğine seçilmiş; aynı yılın Mayıs ayında Lahey Daimî Hakem Divanı üyeliğine atanmıştır.

Kurucu Meclis üyeliğine seçilen Tüzemen, 06.01.1961 tarihinde Adalet Bakanlığına tayin edilmiştir. 25.10.1961 tarihinde Yargıtay ikinci başkanlığı görevine dönen Tüzemen, 02.05.1962 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu tarafından Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiş ve 05.09.1966 tarihinde vefat etmiştir.