yazdır

1925 yılında Ermenek’te doğmuştur. 1948 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Maliye Bakanlığında devlet memurluğuna başlamış, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1960 yılında Bütçe ve Mali Kontrol genel müdür yardımcılığına atanmıştır. 1964 yılında Maliye Tetkik Kurulu üyeliğine getirilen Çınarlı, 1967 yılında TTBMM tarafından Sayıştay üyeliğine seçilmiştir.

Küçük yaşından beri edebiyatla uğraşan Çınarlı, 1950-1960 yıllarında Ankara’da yayımlanan aylık fikir ve sanat dergisi Hisar’ın kurucu ve yöneticiliğini yapmıştır. Çeşitli uluslararası etkinliklerde Türkiye’yi temsil etmiştir.

09.04.1981 tarihinde Sayıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilen Çınarlı, 01.07.1990 tarihinde emekliye ayrılmış ve 19.08.1999 tarihinde vefat etmiştir.