yazdır

1925 yılında İstanbul’da doğmuş, Ankara Hukuk Fakültesinden 1950 yılında mezun olmuştur. 1945 yılının başında Ankara Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde memurluğa başlamış, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 30.04.1953 tarihinde Ankara hâkim adaylığına atanarak değişik yerlerde hâkim yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

29.05.1961 tarihinde Beypazarı Cumhuriyet savcılığına atanmış; sırasıyla Kayseri ve Bitlis Cumhuriyet savcılıkları, Diyarbakır sulh hâkimliği görevlerinde bulunmuştur. 05.10.1967 tarihinde Yüksek Hâkimler Kurulu Raportörlüğüne, 28.06.1972 tarihinde aynı Kurulun tetkik hâkimliğine, 12.11.1974 tarihinde genel sekreterliğine atanmış; 11.03.1977 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilmiştir.

Özatakan, Yargıtay Üçüncü Ceza Dairesi üyesi iken 23.10.1989 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş, 20.08.1990 tarihinde emekli olmuş, 07.08.1992 tarihinde vefat etmiştir.