yazdır

1921 yılında Taşköprü’de doğmuş, 1942 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Askerlik görevinin ardından başladığı hâkimlik stajını müteakip 08.08.1945 tarihinde Gülnar Cumhuriyet savcı yardımcılığına atanmıştır. 1952-1955 yılları arasında Muş Cumhuriyet savcısı, 1955-1956 yıllarında Adapazarı Cumhuriyet savcısı, 1956-1960 yıllarında Nevşehir Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Terzioğlu, Ağustos 1960 tarihinde Yargıtay üye yardımcılığına atanmıştır. Yargıtay 6. Ceza Dairesi üye yardımcısı iken Ekim 1963 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmiştir. 1973 yılına kadar Yargıtay 5. Hukuk Dairesinde, 1973 yılından 1978 yılına kadar da Yargıtay 14. Hukuk Dairesinde üyelik yapan Terzioğlu, 18.09.1978 tarihinde Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilmiş, 01.08.1986 tarihinde emekli olmuş ve 03.11.2008 tarihinde vefat etmiştir.

1921 yılında Taşköprü’de doğmuş, 1942 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Askerlik görevinin ardından başladığı hâkimlik stajını müteakip 08.08.1945 tarihinde Gülnar Cumhuriyet savcı yardımcılığına atanmıştır. 1952-1955 yılları arasında Muş Cumhuriyet savcısı, 1955-1956 yıllarında Adapazarı Cumhuriyet savcısı, 1956-1960 yıllarında Nevşehir Cumhuriyet savcısı olarak görev yapan Terzioğlu, Ağustos 1960 tarihinde Yargıtay üye yardımcılığına atanmıştır. Yargıtay 6. Ceza Dairesi üye yardımcısı iken Ekim 1963 yılında Yargıtay üyeliğine seçilmiştir. 1973 yılına kadar Yargıtay 5. Hukuk Dairesinde, 1973 yılından 1978 yılına kadar da Yargıtay 14. Hukuk Dairesinde üyelik yapan Terzioğlu, 18.09.1978 tarihinde Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilmiş, 01.08.1986 tarihinde emekli olmuş ve 03.11.2008 tarihinde vefat etmiştir.