yazdır

1903 yılında Cirit Kandiye’de doğmuştur. 1930 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İktisat Vekâletinde müşavir avukat olarak çalışmaya başlamış, daha sonra aynı Bakanlığın ve Sümerbank Genel Müdürlüğünün hukuk müşavirliklerinde ve Ekonomi Bakanlığı İstanbul bölgesi ekonomi müdürlüğü ile Maden İşleri genel müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

16.05.1947 tarihinde Danıştay üyeliğine atanan Senil, 09.02.1952 tarihinde Danıştay Birinci Daire başkanlığına ve 22.09.1959 tarihinde de Danıştay başkanlığına seçilmiştir. Danıştay üyesi iken 20.10.1948 ve 29.09.1951 tarihlerinde Danıştay Genel Kurulunca iki kez üçer yıllık dönemler için Uyuşmazlık Mahkemesine üye olarak seçilen Senil, daha sonra Yüksek Soruşturma Kurulunda görev almıştır.

26.10.1961 tarihinde Danıştay başkanlığı görevine dönen Senil, 24.5.1962 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir. 08.07.1966 tarihinde başkan seçilen Senil, 14.07.1968 tarihinde emekli olmuş ve 25.02.1981 tarihinde vefat etmiştir.