yazdır

12.06.1942 tarihinde Ankara’da doğmuştur. İlk ve ortaöğrenimini TED Ankara Kolejinde tamamlamıştır. 1961 yılında Ankara Hukuk Fakültesine girmiştir. 1965 yılında mezun olduktan sonra bir süre serbest avukatlık yapmış, 1969 yılında Danıştay yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

1974 yılında Amme İdaresi Enstitüsünü (TODAİE) bitirmiştir.

1982 yılında Danıştay Birinci Dairesi kıdemli tetkik hâkimliğine getirilmiş ve 1992 yılına kadar bu görevde çalışmıştır.

1992 yılında Danıştay üyeliğine seçilerek Altıncı Dairede göreve başlamıştır. Üç yıl Altıncı Dairede çalıştıktan sonra Danıştay Onuncu Dairesine geçerek Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilinceye değin bu Dairede görev yapmıştır.

Danıştay Genel Kurulunca belirlenen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından 24.12.1999 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

06.01.2004 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığına ve 25.07.2005 tarihinde de Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmiş, bu görevi yürütmekte iken 12.06.2007 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

“Suçluların İadesi ve İdarenin Takdir Hakkının Yüksek Yöneticilerde Kullanılması” konulu tezleri ve “Verimlilik“ konulu çevirisi bulunmaktadır.