yazdır

1/12/1946 tarihinde Bitlis’de doğmuştur. Bitlis Lisesini bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1969 yılında mezun olduktan sonra askerliğini yedek subay olarak yapmıştır.

27/10/1970 tarihinde Danıştay yardımcısı unvanıyla mesleğe başlamıştır. 14/10/1981 tarihinde görev unvanı Danıştay tetkik hâkimi olarak değişmiştir. 1974 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİ) kamu yönetimi uzmanlık programını bitirmiştir.

Bursa İdare Mahkemesi başkanlığına atandığı 19/7/1982 tarihine kadar Danıştay Dokuzuncu ve Altıncı Dairelerinde görev yapmıştır.

26/9/1986 tarihinde Trabzon Bölge Mahkemesi başkanlığı görevine atanmıştır. Burada dört yıl görev yaptıktan sonra 2/10/1990 tarihinden 31/8/2000 tarihine kadar Antalya ve Adana Bölge İdare Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. 31/8/2000 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilmiştir.

Danıştay Beşinci Dairesi üyesi iken 06.06.2003 tarihinde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yedek üyeliğine, 30/4/2004 tarihinde de Danıştay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilmiş ve 1/12/2011 tarihinde emekliye ayrılmıştır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.