yazdır

1927 yılında Balıkesir’de doğmuştur. 1948 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra aynı Fakültede Medeni Hukuk Ana bilim Dalında Ord. Prof. Esat Arsebük’ün yanında asistanlığa başlamış; 1953 yılında hukuk doktoru, 1960’da medeni hukuk doçenti ve 1968 yılında da profesör olmuştur. 1970-1972 yıllarında dekanlık, 1979-1982 yılları arasında Ankara Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek Okulu kurucu müdürlüğü, 1982-1984 yılları arasında Ankara Üniversitesi rektör yardımcılığı, 1984-1988 yılları arasında Yüksek Öğretim Denetleme Kurulu üyeliği ve başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1974-1986 yılları arasında La Haye Adalet Divanına iki defa Hükûmet temsilcisi olarak seçilmiştir. 1988 yılında Üniversitelerarası Kurul ve Yüksek Öğretim Kurulunca belirlenen adaylar arasından, Cumhurbaşkanı tarafından 7.12.1988 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 23.6.1992 tarihinde emekli olmuştur. 13.3.2021 tarihinde vefat etmiştir.