yazdır

1928 yılında Konya’da doğmuştur. 1949 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Ankara hâkim adayı olarak kamu hizmetine başlamış, Lalapaşa hâkim yardımcısı iken 1953 yılında istifa ederek doktora yapmak üzere Batı Almanya’ya gitmiş ve Berlin Serbest Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 15.12.1956 tarihinde “hukuk doktoru” unvanını almıştır.

1958 yılında Ankara sulh hâkimi olarak yeniden devlet görevine dönen Olcay, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri genel müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü ve genel müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 15.06.1971 tarihinde Anayasa Mahkemesince Danıştay üyeliğine seçilmiştir.

17.07.1978 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiş ve bu görevi sürdürmekte iken 08.01.1981 tarihinde vefat etmiştir.