yazdır

1915 yılında Gönen’de doğmuş, 1937 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra kısa bir süre Ankara hususi muhasebe şefliği yapmıştır. Askerlikten sonra Devlet Şûrası (Danıştay) sınavını kazanarak ikinci sınıf mülâzımlığa atanmıştır. 1948 yılında Danıştay kanunsözcülüğüne getirilmiş ve 1951 yılında Danıştaydan ayrılarak Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü müşavir avukatı olarak çalışmaya başlamış, daha sonra aynı Genel Müdürlükte Hazine avukatlığı yapmıştır. 1956-1958 yılları arasında İktisat ve Ticaret Bakanlığı Tetkik Heyeti Reisliği uzmanlığı, Ticaret Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı uzmanlığı görevlerinde bulunmuştur. 1953 yılından sonra sırası ile Sanayi Bakanlığı Sanayi Dairesi reis muavinliği, Maden Dairesi reis muavinliği yapmıştır. 1962 yılından itibaren Tarım Bakanlığı birinci hukuk müşavirliği görevinde bulunan Aral, 1965 yılında Anayasa Mahkemesince Danıştay üyeliğine seçilmiştir.

17.07.1978 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilmiş, 15.11.1980 tarihinde emekliye ayrılmış ve 23.07.1988 tarihinde vefat etmiştir.