yazdır

15.10.1943 tarihinde Ergani’de doğmuştur. Diyarbakır Ziya Gökalp Lisesini bitirmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1965 yılında mezun olduktan sonra askerliğini yedek subay olarak yapmıştır.

Diyarbakır hâkim adayı olarak mesleğe başlayan ve daha sonra hâkim adaylığını Ankara’da sürdüren Güzel, sırasıyla Kargı Cumhuriyet savcılığı, Erciş Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı, Yerköy, Söke, Ankara hâkimliği, Adalet Bakanlığı tetkik hâkimliği, Antalya Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı, İstanbul Ceza hâkimliği, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

1974 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde kamu yönetimi uzmanlık programını da bitiren Güzel, bu süre İçinde Hâkim Adayları Eğitim Merkezinde ve ayrıca Adalet Bakanlığınca ve bazı barolarca düzenlenen meslek içi eğitim programlarında eğitim görevlisi, konuşmacı olarak bulunmuştur. Memurların meslek içi eğitimi amacına yönelik olarak ceza hukuku ve ceza yargılama hukuku konularında Adalet Bakanlığınca bastırılıp teşkilata dağıtılan kitapçıklar yazmıştır. Yeni ceza kanunu tasarısı hazırlamak üzere 1985 yılında oluşturulan ilk komisyonda bir süre görev almıştır. Ölüm cezasının kaldırılması konusunda 1972 yılında yayımlanmış bir makalesi mevcuttur.

21.10.2002 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Ali Güzel, İkinci Ceza Dairesinde çalışmakta iken 26.02.2004 tarihinde Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilmiştir.

15.10.2008 tarihinde emekliye ayrılmıştır.