yazdır

1916 yılında Sürmene’de doğmuştur. 1936 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Erzurum’da stajyer hâkim olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde savcılık, hâkimlik, Yargıtay raportörlüğü yaptıktan sonra 1966 yılında Yargıtay üyeliğine ve bu görevde iken Yüksek Hâkimler Kurulunun önce yedek, sonra asıl üyeliğine seçilmiştir.

TBMM Genel Kurulunca 20.06.1974 tarihinde Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilen Çebi, 14.05.1981tarihinde emekliye ayrılmış, 26.11.1996 tarihinde vefat etmiştir.