yazdır

1911 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1934 yılında İstanbul Hukuk Fakültesini bitirmiş, ardından Adalet Bakanlığı tarafından okumak üzere İsviçre’ye gönderilmiştir. Cenevre Hukuk Fakültesinden 24.03.1936 tarihinde lisans, 25.07.1939 tarihinde doktora diplomalarını alan Seçkin, yurda döndükten sonra İstanbul hâkim yardımcılığına, daha sonra İzmir Ticaret Mahkemesi başkanlığına atanmıştır.

1952 yılında Yargıtay üyeliğine atanan Seçkin, 1956 yılında Yargıtay ikinci başkanlığına atanmıştır. 1956 yılında altı yıllık bir süre için La Haye Daimî Hakem Divanı Türk Millî Grubu üyeliğine seçilen Seçkin, 22.09.1954 ve 11.09.1957 tarihlerinde yapılan seçimlerde Uyuşmazlık Mahkemesi asıl üyeliğine getirilmiştir.

1960 yılında Yargıtay Birinci Başkanlığına atanmıştır. 03.02.1966 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 05.12.1967 tarihinde de Uyuşmazlık Mahkemesi başkanlığına seçilmiş; 16.12.1970 tarihine kadar bu görevi yürütmüştür. Seçkin, Anayasa Mahkemesi üyesiyken 16.10.1972 tarihinde vefat etmiştir.