yazdır

1909 yılında Sivas’ta doğmuştur. 1930 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Besni Cumhuriyet savcı yardımcısı olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde savcılık, hâkimlik, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü başmuavinliği, Ankara Ticaret Mahkemesi başkanlığı yaptıktan sonra 21.04.1962 tarihinde Yargıtay üyesi olmuştur. 20.6.1962 tarihinde Yargıtay Genel Kurulunca Yargıtay ikinci başkanlığına, 11.11.1970 tarihinde ise Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiştir.

22.06.1973 tarihinde emekliye ayrılan Ülgenalp, 26.05.1983 tarihinde vefat etmiştir.