yazdır

1913 yılında Pasinler’de doğmuştur. 1934 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdikten sonra Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğünde birinci sınıf tetkik memuru olarak kamu hizmetine başlamış; askerlik sonrası İçişleri Bakanlığına geçerek değişik il ve ilçelerde kaymakamlık ve valilik, mülkiye müfettişliği ve Danıştay üyeliği yaptıktan sonra 1961 yılında İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu başkanlığına ve 1963 yılında da İçişleri Bakanlığı müsteşarlığına atanmıştır.

Müsteşarlık görevindeyken 1965 yılında Anayasa Mahkemesince Danıştay 11. Daire başkanlığına,  02.02.1974 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiştir. Koçak, 13.07.1978 tarihinde emekliye ayrılmış ve 08.03.2006 tarihinde vefat etmiştir.