yazdır

1920 yılında Bolu’da doğmuştur. 1944 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Bolu’da stajyer hâkim olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde hâkimlik yaptıktan sonra 1960 yılında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü başmuavinliğine ve 1962 yılında Hukuk İşleri genel müdürlüğüne atanmıştır. Görevde bulunduğu süre içinde 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un hazırlık çalışmalarına katılmıştır.

Anayasa Mahkemesince 16.12.1964 tarihinde Danıştay üyeliğine, Danıştay Genel Kurulunca da 17.09.1970 tarihinde Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilmiştir.

Boyacıoğlu, 13.06.1973 tarihinde Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı, 08.11.1978 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanvekili, 04.7.1979 tarihinde yeniden Uyuşmazlık Mahkemesi başkanı seçilmiştir. 09.08.1982 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanı olan Boyacıoğlu, 2949 sayılı Kuruluş Kanunu’nun hazırlanmasında aktif olarak görev almıştır.

06.04.1985 tarihinde emekliye ayrılan Boyacıoğlu, 23.08.1998 tarihinde vefat etmiştir.