yazdır

1915 yılında Kastamonu Daday’da doğmuştur. 1936 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Kastamonu’da stajyer hâkim olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde savcılık, hâkimlik, Yargıtay geçici raportörlüğü görevlerinde bulunduktan sonra 1959 yılında TBMM tarafından Danıştay Üyeliğine seçilmiştir.

11.10.1976 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Anayasa Mahkemesi asıl üyeliğine seçilen Erdoğdu, 14.03.1980 tarihinde emekliye ayrılmış ve 10.05.1993 tarihinde vefat etmiştir.