yazdır

1905 yılında Elazığ’ın Kemaliye ilçesinin Ağın bucağında doğmuş,  Adliye Meslek Okulunun Müstantik Şubesini ve 1929 yılında Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Çemişgezek savcılığına atanmıştır. Daha sonra çeşitli ilçelerde hâkimlik görevlerinde bulunmuş ve 1936 yılında Adliye teşkilatından ayrılarak Millî Emlak müdür muavini olmuştur. 1937 yılından başlayarak Vakıflar Genel Müdürlüğünde önce müfettiş, daha sonra hukuk başmüşaviri ve merkez müşavir avukatı olarak çalışmış ve 1947 yılında Danıştay üyeliğine atanmıştır. 1955 yılına kadar Danıştayda üye olarak çalışan Hocaoğlu, TBMM Genel Kurulunca Danıştay İkinci Daire başkanlığına seçilmiştir. 22.9.1960 tarihinde 54 sayılı Yasa ile yeniden aynı göreve seçilmiş ve 1963 yılında Danıştay Genel Kurulunda yapılan seçimle Anayasa Mahkemesi asıl üyesi olmuştur. 14.07.1970 tarihinde emekliye ayrılan Hocaoğlu, 14.02.1977 tarihinde vefat etmiştir.