yazdır

1928 yılında Kastamonu’da doğmuştur. 1951 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra 1954 yılında Kastamonu hâkim adayı olarak kamu hizmetine başlamış; değişik il ve ilçelerde savcılık, hâkimlik yaptıktan sonra 1964 yılında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel müdür yardımcılığına 1971 yılında aynı yer Genel Müdür başyardımcılığına getirilmiş; 1973 yılında da Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 1977 yılında Yüksek Hâkimler Kurulunca Yargıtay üyeliğine seçilmiştir.

Akdoğanlı, 25.03.1987 tarihinde Anayasa Mahkemesi yedek üyeliğine seçilmiş, 05.05.1987 tarihinde göreve başlamış, 19.11.1993 tarihinde emekli olmuş ve 03.05.2016 tarihinde vefat etmiştir.