Yuvarlak Masa Toplantısı: “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar”

3-4 Aralık 2018, Antalya, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında 3-4 Aralık 2018 tarihinde, Antalya’da, bireysel başvuruya konu olan ve ilk derece/istinaf mahkemelerini doğrudan ilgilendiren sorunlu alanların değerlendirildiği “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar” konulu sekizinci bölgesel yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.


Antalya Bölge Adliye Mahkemesinin Ceza Dairelerinin Başkan ve Üyeleri; Antalya, Denizli, Isparta ve Burdur Adalet Komisyonu Başkanları, Cumhuriyet Başsavcıları, Hâkimleri, Cumhuriyet Savcıları, Baro Başkanları ve Avukatların davet edildiği toplantıda Anayasa Mahkemesi Üyesi, başraportörü ve raportörleri ile hâkim, savcı, avukat ve akademisyenlerden oluşan uzmanlar konuşmacı oldu ve Anayasa Mahkemesi tarafından bireysel başvuru sisteminde yargı organlarını ilgilendiren beş sistemik sorun alanı ve ihlal kararları ile sonuçlanan sorunların çözümlenmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

 

Toplantı programı için lütfen tıklayın. 

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım