Adana Bölgesel Yuvarlak Masa Toplantısı Sunumları Yayında!

5-6 Kasım 2018, Adana, Türkiye


“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” Ortak Projesi kapsamında 5-6 Kasım 2018 tarihlerinde Adana’da düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar” konulu bölgesel yuvarlak masa toplantısında yapılan sunumları izlemek için konuşmacıların isimlerine tıklayabilirsiniz. Ayrıca, açış ve kapanış konuşmaları için de ilgili yerlere tıklayarak erişebilirsiniz.


Açış Konuşmaları
Michael Ingledow, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı
Filiz Saraç, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Kuzu, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı
Sabri Beytorun, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı
Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi Üyesi


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkında Genel Bilgilendirme
Ayhan Kılıç, Anayasa Mahkemesi Bölümler Başraportörü


AİHM İçtihatları Işığında Anayasa Mahkemesi Kararlarına Genel Bakış ve Kanun Yolu Şikâyeti Kavramı
Zeynep Uçar Tagney,  AİHM Kıdemli Hukukçu


Birinci Oturum: Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı (Gerekçeli Karar, Tanık Sorgulama Hakkı, Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı)
Zehra Gayretli, Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı
Dr. İhsan Baştürk, Yargıtay 19. Ceza Dairesi Üyesi
Av. Ekrem Dönmez, Hatay Barosu Başkanı


İkinci Oturum: Yaşam Hakkı ve İşkence-Kötü Muamele Yasağı Bağlamında Etkili Soruşturma Yükümlülüğü
Hüseyin Kaya, Anayasa Mahkemesi Raportörü
Berrin Aksoyak, Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi
Dr. Erkan Duymaz, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi


Üçüncü Oturum: Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı Kapsamında Gerekçeli Karar
Ömer Mencik, Anayasa Mahkemesi Raportörü
Kıvanç Odabaşıoğlu, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Doç. Dr. Tolga Şirin, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Dördüncü Oturum: Adil Yargılanma Hakkı ile Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı Kapsamında Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri
Hüseyin Turan, Anayasa Mahkemesi Raportörü
Av. Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu Başkanı
Dr Serdar Talas, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Beşinci Oturum: İfade Özgürlüğü Bağlamında Şeref ve İtibarın Korunması
Derya Atakul, Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı
Murat Öksüz, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Vahit Baltacı, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı


Kapanış konuşması
Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi Üyesi

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım