Samsun Bölgesel Yuvarlak Masa Toplantısı Sunumları Yayında!

7-8 Mayıs 2018, Samsun, Türkiye


“Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi” Ortak Projesi kapsamında 7-8 Mayıs 2018 tarihlerinde Samsun’da düzenlenen “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Öne Çıkan Sorunlar” konulu bölgesel yuvarlak masa toplantısında yapılan sunumları izlemek için konuşmacıların isimlerine tıklayabilirsiniz. Ayrıca, açış ve kapanış konuşmaları için de ilgili yerlere tıklayarak erişebilirsiniz.


Açış Konuşmaları
Michael INGLEDOW, Avrupa Konseyi Ankara Program Ofisi Başkanı
Filiz SARAÇ, TBB Yönetim Kurulu Üyesi
Fahri GÜLAY, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı
Erol TOSUN, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı
Burhan ÜSTÜN, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkında Genel Bilgilendirme
Murat AZAKLI, Anayasa Mahkemesi Genel Sekreter Yardımcısı


Bireysel Başvuru Hakkında Genel Değerlendirme
Prof. Dr. Feridun YENİSEY, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Birinci Oturum: Adil Yargılanma Hakkı Bağlamında Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı (Gerekçeli Karar, Tanık Sorgulama Hakkı, Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı)
Dr. Akif YILDIRIM, Anayasa Mahkemesi Raportörü
Av. Hüseyin Volkan GÜNGÖR, Ordu Barosu
Dr. Fahri Gökçen TANER, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


İkinci Oturum: Yaşam Hakkı ve İşkence-Kötü Muamele Yasağı Bağlamında Etkili Soruşturma Yükümlülüğü
Hüseyin MECEK, Anayasa Mahkemesi Raportörü
Aydın TURHAN, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı
Prof. Dr. Osman DOĞRU, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi


Üçüncü Oturum: Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı Kapsamında Gerekçeli Karar
Dr. Hüseyin TURAN, Anayasa Mahkemesi Raportörü
Özlem AKSOY, Trabzon Hâkimi
Dr. Öğr. Üyesi Serdar TALAS, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Dördüncü Oturum: Adil Yargılanma Hakkı ile Kişi Hürriyeti ve Güvenliği Hakkı Kapsamında Silahların Eşitliği ve Çelişmeli Yargılama İlkeleri
Aydın ŞİMŞEK, Anayasa Mahkemesi Raportörü
Av. Nedim Şenol ÇELİK, Trabzon Barosu
Dr. Öğr. Üyesi Ali Ersoy KONTACI, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

 

Beşinci Oturum: İfade Özgürlüğü Bağlamında Şeref ve İtibarın Korunması
Dr. Yunus HEPER, Anayasa Mahkemesi Raportörü
Murat ÖKSÜZ, Yargıtay Cumhuriyet Savcısı
Seda DUYSAK FİDAN, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi
Av. Serkan DÖNÜM, Samsun Barosu Yönetim Kurulu Üyesi


Kapanış konuşması
Burhan ÜSTÜN, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım