İzmir’de Hâkim ve Savcılara Yönelik Meslek İçi Eğitim Semineri

16-18 Mart 2018, İzmir, Türkiye


Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında ilk derece hâkim ve savcıların temel hak ve özgürlük ihlallerini tespit etme kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen meslek içi eğitim seminerleri 16-18 Mart 2018 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen dokuzuncu eğitim semineriyle devam etti. 2018 yılı sonuna kadar yaklaşık 3000 hâkim ve savcıya meslektaşları tarafından eğitim verilmesi hedefleniyor.
Bu eğitime aralarında ilk derece mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemelerinde görev yapan hâkim ve savcılar ile Yargıtay tetkik hâkimlerinin de yer aldığı 128 katılımcı katıldı.
Katılımcılara insan haklarının korunmasının ana unsurları hakkında aşağıdaki konular bağlamında eğitim verildi:

Program kapanışında katılımcılara katılım sertifikaları dağıtıldı.

T.C. Anayasa Mahkemesi Grafik & Web Tasarım