Ali Kemal BERKEM - Emekli Üye

1326 (1910) yılında Ankara'da doğan Berkem, 1931 yı­lında Siyasal Bilgiler Fakültesinin Mali Şubesini bitirdik­ten sonra Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) Denetçi Yardım­cısı olarak devlet hizmetine başlamıştır. Daha sonra sı­rasıyla İstanbul Bölgesi Tahakkuk Müfettişliği, İstanbul Varidat Müdür Yardımcılığı, Varidat Umum Müdürlüğü, Şube Müdürlüğü, Vasıtalı Vergiler Müdür Yardımcılığı, Vasıtasız Vergiler Müdürlüğü, Vasıtasız Vergiler Genel Müdür Yardımcılığı, Gelirler Müdür Yardımcılığı görevle­rinde bulunan Berkem, 1946 yılında İstanbul 1 No.'lu Kazanç İtiraz Komisyonu Başkanlığına, 1950 yılında ise Vergiler Temyiz Komisyonu Daire Başkanlığına atan­mıştır.

1960 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Da­nıştay Üyeliğine seçilen Berkem, 1973 yılında Danıştay Genel Kurulu tarafından Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine seçilmiş, 14.3.1975'de emekliye ayrılmış ve 1.3.1990 tarihinde vefat etmiştir.

T.C. Anayasa Mahkemesi © 2016
Ziyaretçi Sayısı :